مطالب دارای برچسب «رفع گرفتگی لوله»

مطالب دارای برچسب «رفع گرفتگی لوله»

لوله بازکنی شبانه روزی مشهد

لوله بازکنی شبانه روزی مشهد

                                              لوله بازکنی شبانه روزی مشهد لوله های فاضلاب در هر زمانی از شبانه روز امکان گرفتگی دارند و با توجه به ضروری بودن لوله ها و احتیاج های روزمره هر انسان در صورت مسدود بودن شرایط زندگی سخت و دشوار می گردد . لوله...

ادامه مطلب
علت های گرفتگی لوله و مسدود شدن لوله

علت های گرفتگی لوله و مسدود شدن لوله

گرفتگی لوله علت های مختلی دارد  ۱. رسوب گرفتن یکی از علت های گرفتن لوله است. لوله های فاضلاب بعد چند سال استفاده به دلیل ته نشین شدن مواد در داخل آن رسوب میگیرد که مانع عبور آب و باعث گرفتگی لوله میشود . در این حالت شما نیاز به محلول لوله بازکنی و فنر ...

ادامه مطلب